Home ข่าวสังคม งานวิจัยเผย ! “โพวิโดน ไอโอดีน” ฆ่าไวรัสโควิด-19 ได้
ข่าวสังคมบทความข่าวสังคม

งานวิจัยเผย ! “โพวิโดน ไอโอดีน” ฆ่าไวรัสโควิด-19 ได้

งานวิจัยเผย !

สื่อต่างประเทศ รายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ โรงเรียนแพทย์ Duke-NUS ในสิงคโปร์ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Infectious Disease and Therapy Journal เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ยืนยันถึงประสิทธิภาพของตัวยา โพวิโดน ไอโอดีน (Povidone Iodine หรือ PVP-I) ในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคโควิด-19 โดยระบุว่า โพวิโดน ไอโอดีน (Povidone Iodine หรือ PVP-I) ในรูปแบบน้ำยาบ้วนปาก ความเข้มข้น 1% สเปรย์พ่นปากและคอ ความเข้มข้น 0.45% น้ำยาฆ่าเชื้อความเข้มข้น 10% และน้ำยาล้างทำความสะอาด ความเข้มข้น 7.5% มีประสิทธิภาพใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในระดับหลอดทดลองได้ถึง 99.99% ภายในระยะเวลา 30 วินาที

ในขณะเดียวกัน โพวิโดน ไอโอดีน (Povidone Iodine) ยังได้รับการทดสอบอีกครั้ง โดยศูนย์การวิจัยและการศึกษาโรคติดเชื้อเขตร้อน (TIDREC) ที่มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผลทดสอบแสดงให้เห็นว่า โพวิโดน ไอโอดีน (Povidone Iodine หรือ PVP-I) ในรูปแบบน้ำยาบ้วนปาก ที่ความเข้มข้น 1% สามารถฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 ในหลอดทดลองได้ 99.99% ภายใน 15 วินาที โดยเผยแพร่ผ่าน British Dental Journal (BDJ) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ในนามของทันตแพทยสมาคมอังกฤษ (British Dental Association)

ที่ผ่านมา โพวิโดน ไอโอดีน (Povidone Iodine หรือ PVP-I) ได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพในหลอดทดลอง ต่อการฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆ รวมถึงเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคระบาดสำคัญ อย่างโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โดยโพวิโดน ไอโอดีน (Povidone Iodine หรือ PVP-I) มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับจุลินทรีย์ประเภทต่างๆ ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา จนมีการนำไปใช้ในโรงพยาบาลอย่างแพร่หลาย

ขณะเดียวกันมีข้อแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการป้องกันเชื้อในแบบอื่นๆ เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด ฯลฯ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข สามารถช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดเชื้อต่างๆ โดยเฉพาะ โรคโควิด-19 ที่ยังคงมีการระบาดในหลายพื้นที่ทั่วโลก

หมวดหมู่