Home ข่าววาไรตี้ ฉบับเข้าใจง่าย!! ขั้นตอนลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน”
ข่าววาไรตี้ข่าวท่องเที่ยว

ฉบับเข้าใจง่าย!! ขั้นตอนลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน”

ฉบับเข้าใจง่าย!! ขั้นตอนลงทะเบียน

หลังเปิดให้ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ของทุกวัน พบมีผู้ลงทะเบียนเเล้วกว่า 1.5 ล้านรายเเล้ว ซึ่งการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น ไม่มีปัญหาระบบล่ม

เราเที่ยวด้วยกัน เที่ยวปันสุข

ส่วนกรณีปัญหามีรอรับ OTP เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนลงทะเบียน นานกว่าปกตินั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นมีไม่กี่ราย และได้รับการแก้ไขไปแล้ว

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” มีรายละเอียดดังนี้

  • เข้าไปหน้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
  • อ่านรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
  • จากนั้นกดยืนยันตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น
  • กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ( ข้อมมูลส่วนตัว , ชื่อ-นามสกุล , เลขประจำตัวประชาชน , รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน , วันเดือนปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน , เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
  • รอข้อความรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
  • จากนั้นรอผลเเจ้งเตือนการลงทะเบียน ภายใน 3 วัน (เร็วสุด 18 ก.ค. 63)
เราเที่ยวด้วยกัน เที่ยวด้วยกันเงื่อนไข
  • เงื่อนไขการลงทะเบียน สำหรับประชาชน มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ์

หมวดหมู่