Home ข่าวการเมือง ข่าวดี ! “ครม.” ยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษ ช่วงหยุดยาว 24-29 ก.ค. นี้
ข่าวการเมืองข่าวรัฐบาล

ข่าวดี ! “ครม.” ยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษ ช่วงหยุดยาว 24-29 ก.ค. นี้

ข่าวดี !

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ด่านระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ค่าผ่านทางหลวงพิเศษ

โฆษกรัฐบาล เผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ ชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคาดการณ์ว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากจะออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปท่องเที่ยว พักผ่อน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ตามต่างจังหวัด คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่านทางการใช้รถบนเส้นทางพิเศษดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการจราจรไม่ติดขัดหน้าด่าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

ค่าผ่านทางหลวงพิเศษ วันหยุดยาว

หมวดหมู่