Home ข่าวสังคม ชาวระยอง 394 คน หากได้รับข้อความนี้จากเเอปฯ “ไทยชนะ “ให้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน !!!
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ชาวระยอง 394 คน หากได้รับข้อความนี้จากเเอปฯ “ไทยชนะ “ให้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน !!!

ชาวระยอง 394 คน หากได้รับข้อความนี้จากเเอปฯ

จากสถานการณ์ทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 โดยเดินทางพร้อมลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในฐานะ เป็นหนึ่งใน 11 กลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเข้าประเทศไทยได้ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12) ข้อ 1 “การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร” นอกจากนี้ยังพบว่าคณะนี้ได้ออกนอกโรงแรมไปสถานที่บางแห่งใน จ.ระยอง เช่น ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

ล่าสุดนายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ขอความร่วมมือประชาชนที่ไปเดินห้างสรรพสินค้าใน จ.ระยอง พร้อมกับทหารอิยิปต์ ในช่วงเวลา 11.00.-15.00 น. จำนวน 394 คน ให้รอรับ SMS จากแอปพลิเคชั่นไทยชนะ มีรายละเอียดดังนี้

ไทยชนะ ห้างสรรพสินค้าระยอง
  • ให้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน พร้อมสมาชิกในบ้าน
  • ให้ทำบันทึกเดินทางช่วงวันที่ 10-14 ก.ค. 63
  • ให้ติดต่อกลับ สสจ.ระยอง ที่เบอร์ 086-303-2625 หรือ 1422
  • ดังนั้นบุคคลที่ได้รับ SMS ดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัดด้วย
ไทยชนะ เเถลงการณ์โควิดวันนี้14กค63

“ทหารอียิปต์ ไม่ได้ลงทะเบียนการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ แต่เมื่อรู้ว่าไปเดินห้างสรรพสินค้าใด ก็ไปตรวจกล้องวงจรปิด จากนั้นก็มาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในแอปฯ ไทยชนะ รวมถึงการลงทะเบียนแบบกระดาษ เพื่อจะได้แจ้งให้ประชาชนที่ไปเดินห้างสรรพสินค้า ในเวลาดังกล่าว ให้รับทราบด้วย”

หมวดหมู่