ประกาศ ! ปิดสวนสัตว์ทั่วประเทศ 14 วัน หนีโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 นายสุริยา แสงพงค์ รองผอ.องค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.องค์การสวนสัตว์ เปิดเผยว่า องค์การสวนสัตว์ ขอปิดสวนสัตว์ในสังกัดทั่วประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค. 2563 เป็นเวลา 14 วัน ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

ให้เป็นไปตามมาตรการองค์การสวนสัตว์ ได้กำหนดให้สำนักงานส่วนกลาง และสวนสัตว์ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ป้องกัน และเฝ้าระวังภัยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยมีประธานคณะทำงานทั้งในส่วนกลาง และสวนสัตว์ทั่วประเทศ ให้ติดตามและเฝ้าระวัง โดยให้รายงานสถานการณ์มายังสำนักงานส่วนกลางทุกวัน เพื่อองค์การสวนสัตว์ จะรายงานต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

ประกาศปิดสวนสัตว์

สำหรับแนวทางที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการมาก่อนปิดบริการสวนสัตว์ คือ 1.จัดให้มีระบบคัดกรอง ณ จุดจำหน่ายบัตรผ่านประตู เช่น หากพบไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกแนะนำให้พบแพทย์โดยด่วน 2.จัดเตรียมจุดล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการนักท่องเที่ยว 3.จัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้น เช่น การปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวผ่านป้ายสื่อ และ เสียงตามสายภายในสวนสัตว์ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 4.จัดให้มีหน้ากากอนามัย แจกจ่ายนักท่องเที่ยว 5.จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ เช่นส่วนจัดแสดงต่างๆ ราวบันได ลูกบิดประตูห้องน้ำ เป็นต้น 6.แนะนำจุดพยาบาลสำหรับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติครม.ให้กิจการและสถานที่บริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับการปิดสวนสัตว์ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่องค์การสวนสัตว์ จะดำเนินการดูแลสถานที่และทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงในพื้นที่หลายส่วน

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account