Home ข่าวสังคม เปิด 3 ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้า หลักฐานครบรับเงินทันที
ข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์

เปิด 3 ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้า หลักฐานครบรับเงินทันที

เปิด 3 ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ หลักฐานครบรับเงินทันที

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้เปิดลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้า – ประกันการใช้น้ำประปา ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขณะที่เฟซบุ๊กของ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์รายละเอียดขั้นตอนขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ดังนี้ “ผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งหากข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องและตรงกันกับข้อมูลที่การไฟฟ้ามีอยู่ จะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมด 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท

ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืนเงินประกัน

นอกจากนี้การไฟฟ้ายังได้เตรียมวางระบบการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นของการไฟฟ้าด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น”

สำหรับขั้นตอนการรับเงินมี 3 วิธีง่ายๆดังนี้

  1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
  2. กรอกชื่อ-นามสกุล
  3. กรอกเลขที่สัญญาที่อยู่ในบิลค่าไฟฟ้า ณ สำงานไฟฟ้านครหลวง-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อมูลถูกต้องรับเงินคืนตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

หมวดหมู่