Home ข่าวสังคม เช็คเลย! วันหยุดธนาคาร 2563 ล่าสุดมีวันไหนบ้าง จะได้ไม่ไปเก้อ!
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

เช็คเลย! วันหยุดธนาคาร 2563 ล่าสุดมีวันไหนบ้าง จะได้ไม่ไปเก้อ!

เช็คเลย! วันหยุดธนาคาร 2563 ล่าสุดมีวันไหนบ้าง จะได้ไม่ไปเก้อ!

ในเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) หลังจากที่มีการยกเลิกวันหยุดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ต้องยกเลิกวันหยุดสงกรานต์เดิมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 13 เมษายน – 15 เมษายน โดยวันหยุดธนาคารช่วงปลายปีนี้ มีดังนี้

เดือน กรกฎาคม 2563
วันจันทร์ ​6 กรกฎาคม 2563 ​ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)
วันจันทร์ 27 ​กรกฎาคม ​ชดเชยวันสงกรานต์ (เพิ่มเติม)
วันอังคาร 28 ​กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดือน สิงหาคม 2563
วันพุธ 12 ​สิงหาคม ​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

เดือน ตุลาคม 2563
วันอังคาร ​13 ตุลาคม ​วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

เดือน ธันวาคม 2563
วันจันทร์ ​7 ธันวาคม ​ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563)
วันพฤหัสบดี ​10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี ​31 ​ธันวาคม ​วันสิ้นปี

วันหยุดธนาคาร 2563

สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ​และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่