Home ข่าวการเมือง ศาลสั่งให้ “อดิศัย โพธารามิก” อดีต รมว.ศึกษาธิการ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ !
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

ศาลสั่งให้ “อดิศัย โพธารามิก” อดีต รมว.ศึกษาธิการ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ !

ศาลสั่งให้

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รมว.พาณิชย์ในยุครัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางพิชนี โพธารามิก

โดยคำสั่งศาลระบุว่า ด้วยนางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่า นายอดิศัย โพธารามิก ซึ่งมีอาการป่วยบกพร่องทางสมอง ความจำเสื่อม เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีลักษณะของคนไร้ความสามารถ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า อาการของนายอดิศัย โพธารามิก ดังกล่าวเข้าลักษณะบุคคลวิกลจริตทั้งปรากฏว่าผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และในการยื่นคำร้องนี้ นายพิชญ์ โพธารามิก และนางวิรงรอง กุลละวณิชย์ (โพธารามิก) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอดิศัยได้ให้ความยินยอมแล้ว

เมื่อผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและดูแลพยาบาลนายอดิศัยมาโดยตลอด ย่อมสามารถรักษาผลประโยชน์ของนายอดิศัยได้ จึงสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล จึงมีคำสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง

อดิศัย โพธารามิก บุคคลไร้ความสามารถ

หมวดหมู่