Home ข่าวสังคม ประมวลภาพความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ประมวลภาพความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

ประมวลภาพความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

หลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ ซึ่งเป็นตลาดสดย่านสะพานใหม่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา ประมาณ 03.00 น. วันที่ 2 ก.ค. 63 เบื้องต้นประมาณความเสียหายอยู่ที่ไม่เกิน 50 แผง จากพื้นที่ตลาดทั้งหมด 1,500 แผง จนล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเมื่อเวลา 04.38 น. ของวันเดียวกันนั้น

โดนโซนห้องเช่าขายของบริเวณที่เสียหายนั้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า-เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และเครื่องสังฆภัณฑ์ ส่วนความเสียหายนั้นเป็นไปดังภาพต่อไปนี้

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

บรรยากาศความเสียหาย หลังไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

รูปจาก : Chakkrit Kongkom

หมวดหมู่