นายกฯ ผุด 6 มาตรการ ป้องกันโควิด-19

ยังคงเฝ้าระวังควบคุมกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เพราะล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 35 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 212 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึง 6 มาตรการป้องกันโควิด-19 มีดังนี้

มาตรการป้องกันโควิด-19 มติครม
 1. ด้านสาธารณสุข
  ต่างชาติที่มาจากประเทศโรคติดต่ออันตราย ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน ,ต้องมีประกันสุขภาพ ,ยินยอมใช้ Application ติดตามของรัฐ , ​ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ต้องตรวจหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติว่าเดินทางในประเทศที่เป็นเขตติดโรคหรือไม่ ,กักกันคุมสังเกตอาการ 14 วัน
 2. ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน
  เร่งผลิต เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากต้องเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือในเขตชุมชนให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อลดการเเพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
 3. ด้านข้อมูล การชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน

กระทรวงสาธารณสุข แถลงเฉพาะด้านข้อมูลทางการแพทย์

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

4.ด้านการต่างประเทศ

จัดตั้งทีมดูแลคนไทยใช้ประโยชน์จาก TEAM THAILAND ดูแลคนไทยในต่างประเทศ

 1. ด้านมาตรการป้องกัน

ปิดพื้นที่สุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เเละปริมณฑล ระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ,เลื่อนหยุดสงกรานต์ วันที่ 13-15 เม.ย. 2563 ,งดกิจกรรมเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด เเละเพิ่มมาตราการป้องกันสำหรับสถานที่ที่ยังเปิดให้บริการ

มาตรการป้องกันโควิด-19 สถานการณ์โควิด
 1. ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
  เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ กลุ่มเกษตรกร , พ่อค้า แม่ค้า (ลูกจ้างรายวัน) บริษัท ธุรกิจท่องเที่ยว ฯลฯ
ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account