Home ข่าวสังคม แต่งตั้ง “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” อดีตซีอีโอ ปตท. นั่งเก้าอี้รักษาการ “ดีดี บินไทย”
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

แต่งตั้ง “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” อดีตซีอีโอ ปตท. นั่งเก้าอี้รักษาการ “ดีดี บินไทย”

แต่งตั้ง

วันที่ 1 ก.ค. 63 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 13/2563 โดยมี พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ บริษัทฯ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล โดยยังคงดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2 ของบริษัทฯและได้แต่งตั้งนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกตำแหน่งหนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทำให้นายชาญศิลป์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

โดยกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
  2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
  3. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย
  4. นางพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
  5. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
  6. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
  7. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
  8. นายวัชรา ตันตริยานนท์
  9. รศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ดีดี บินไทย

สำหรับ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือซีอีโอ ปตท.มาก่อน

หมวดหมู่