Home ข่าววาไรตี้ เช็กเงื่อนไข – วิธีลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
ข่าววาไรตี้ข่าวท่องเที่ยว

เช็กเงื่อนไข – วิธีลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เช็กเงื่อนไข - วิธีลงทะเบียน

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบ 22,400 ล้านบาท สำหรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านโครงการ “เที่ยวปันสุข เราเที่ยวด้วยกัน” โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ในวันที่ 15 ก.ค. นี้

เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยจะต้องใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ไว้สำหรับรับเงินเที่ยว E-Voucher ด้วย เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วกระทรวงการคลังจะโอนเงินสนับสนุนค่าที่พัก 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน

เที่ยวปันสุข เราเที่ยวด้วยกัน

นอกจากนี้ มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ค่าเดินทาง โดยรัฐจะสนับสนุนเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เพราะรถโดยสาร รถประจำทาง และรถเช่าแต่ไม่ประจำทางมีจำนวนมา ทำให้ไม่สามารถจัดแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบข้อมูลได้ทัน จึงส่งผลให้สนับสนุนได้แค่ค่าโดยสารเครื่องบินเหมือนเดิมที่ 2 ล้านใบ

  • สำหรับขั้นตอนในการลงทะเบียนรับสิทธิ์
  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Platform ของธนาคารกรุงไทย
  • กรอกข้อมูลลงทะเบียนรับสิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อจองที่พัก
  • เมื่อลงทะเบียนจองที่พักจะได้รับ Promotion Code ส่วนลดค่าเดินทาง เพื่อนำไปจองบัตรโดยสารทั้งไปและกลับ
เที่ยวปันสุข ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข

เงื่อนไขการลงทะเบียน “สำหรับนักท่องเที่ยว “

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

หมวดหมู่