Home ข่าวสังคม วันนี้ไทยไร้ผู้ป่วยโควิด-19 ยังรักษาอยู่ใน รพ. 51 ราย
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

วันนี้ไทยไร้ผู้ป่วยโควิด-19 ยังรักษาอยู่ใน รพ. 51 ราย

วันนี้ไทยไร้ผู้ป่วยโควิด-19 ยังรักษาอยู่ใน รพ. 51 ราย

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โควิดในไทยประจำวันที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า วันนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ยอดผู้ป่วยสะสม 3,162 ราย โดยผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และผู้ติดเชื้อจากสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 225 ราย รวมกลับบ้าน 3,053 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 51 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่การรักษา มีดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 1,760 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 452 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 744 ราย ถือเป็นวันที่ 33 ที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศไทย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยโควิดทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ 9.76 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 4.9 แสนราย รักษาหายแล้วกว่า 4.9 ล้านราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังคงเป็นของสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้ติดเชื้อยืนยันกว่า 2.5 ล้านราย และเสียชีวิตรวมกว่า 1.26 แสนราย รักษาหายแล้วกว่า 7.7 แสนราย สำหรับประเทศรองลงมาคือบราซิล มีผู้ติดเชื้อยืนยันกว่า 1.28 ล้านราย และเสียชีวิตรวมกว่า 5.6 หมื่นราย รักษาหายแล้วกว่า 6.97 แสนราย

หมวดหมู่