Home ข่าวสังคม เตือนภัย “เห็ดพิษ” หมอยงย้ำ ระวังกินเห็ดผิดชนิดช่วงฤดูฝน ถึงตายได้ !!
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

เตือนภัย “เห็ดพิษ” หมอยงย้ำ ระวังกินเห็ดผิดชนิดช่วงฤดูฝน ถึงตายได้ !!

เตือนภัย

ในเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” ซึ่งเป็นของ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเห็ดพิษที่มาพร้อมกับช่วงฤดูฝนของทุกปี ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตจากการเก็บเห็ดผิดชนิดมารับประทาน โดยมีข้อความระบุว่า

เห็ดพิษ
ฤดูฝนของทุกปี จะมีคนเสียชีวิต จากการกินเห็ดพิษจากธรรมชาติ
หรือที่มีการกินเห็ดขึ้นเอง มีการเก็บเห็ดป่ามาขาย
เห็ดพิษมีหลายกลุ่ม ที่ทำให้เกิดท้องเสีย เช่น เห็ดหัวกรวดครีบอ่อน
เห็ดที่ทำให้เกิดอาการทางสมอง ชัก น้ำลายฟูปาก เช่น เห็ดในกลุ่มระโงก โดยเฉพาะระโงกหิน


เห็ดที่ทำให้ตาย จากตับวาย เช่น เห็ดไข่ห่าน
เห็ดที่ทำให้เกิดอาการทางจิต เช่น เห็ดขี้ควาย
ปีหนึ่งจะมีคนตายเป็นหลัก 10 อาจจะเท่ากับเสียชีวิตจากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา
อยากให้ ช่วยกันบอกต่อว่า
ไม่ควรรับประทานเห็ดที่ไม่รู้จัก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ
บางครั้งแยกจากกันได้ยากมาก ระหว่างเห็ดกินได้ และเห็ดพิษ

เห็ดพิษ ยง ภู่วรวรรณ

รูปจาก : biotec , สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

หมวดหมู่