แบงค์ชาติ ให้ธ.พาณิชย์ งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลฯ ปี 2563

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63 ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงค์ชาติ ได้ประกาศเรื่องให้ธนาคารพาณิชย์ จัดทำแผนบริหารจัดการเงินกองทุนใหม่ และงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานภายในปี 2563 และการงดซื้อหุ้นคืน เนื่องจากผลกระทบจากลูกหนี้ธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีข้อความระบุว่า

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป และยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์(ธพ.) ในระยะต่อไป

ธปท. จึงให้ ธพ. จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนสำหรับระยะ 1-3 ปีข้างหน้า โดยคำนึงแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต และศักยภาพของลูกหนี้ในการทำธุรกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย ในระหว่างที่ ธพ. จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนใหม่นี้ ธปท. ขอให้ ธพ. งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 รวมถึงงดการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้ ธพ. รักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารกลางหลายประเทศได้ดำเนินการแล้ว เพื่อรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19

แบงค์ชาติ ให้ธ.พาณิชย์ งดจ่ายเงินปันผล

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account