Home ข่าวสังคม กรมประมง เผย “แซลมอนสด” ทานได้ ไร้เชื้อโควิด-19 เเละไม่ได้นำเข้าจากจีน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

กรมประมง เผย “แซลมอนสด” ทานได้ ไร้เชื้อโควิด-19 เเละไม่ได้นำเข้าจากจีน

กรมประมง เผย

หลังก่อนหน้านั้นมีกระเเสข่าวเจ้าหน้าที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 บนเขียงแล่ปลาแซลมอนที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน จนสร้างความกังวลใจต่อผู้บริโภคปลาแซลมอนสด

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้ออกมาคลายความกังวลใจ ว่า กรมประมงขอยืนยันว่าสินค้าสัตว์น้ำของไทยสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยไร้การปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19

ปลาแซลมอน ปลาแซลมอนสด

และในส่วนของปลาแซลมอนประเทศไทยไม่ได้นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการบริโภคในลักษณะปลาดิบแต่อย่างใด การนำเข้าปลาแซลมอนของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเพื่อนำมาแปรรูปและส่งออก โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมตามมาตรฐานสากล ดังนี้

  • มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิของร่างกายผู้ปฏิบัติงาน และมีมาตรการตรวจพิสูจน์เชื้อโดยหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดนั้นๆ
  • จัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) ทั้งในสถานประกอบการส่วนการผลิต โรงอาหาร และส่วนบริการทั่วไปในโรงงาน รวมถึงการจัดให้มีแอลกอฮอล์/เจลสำหรับล้างมือ โดยกำหนดเป็นมาตรการที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  • มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบโรงงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
ปลาแซลมอน แซลมอนสด

อย่างไรก็ตาม สัตว์น้ำโดยทั่วไปจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการระบาดวิทยา ปัจจุบันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสัตว์น้ำ หรือมีข้อบ่งชี้ว่าเกิดการติดเชื้อในสัตว์น้ำได้ จึงขอให้ผู้บริโภคโปรดมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำ และขอให้เลือกรับประทานสัตว์น้ำที่มีความสด สะอาด และปรุงสุกใหม่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดี

หมวดหมู่