เปิดประวัติ พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร ผู้แตกฉานในพระพุทธศาสนา

นับได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยโดยส่วนใหญ่ มาตั้งแต่สมัยอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยุคสมัยนี้จะเห็นได้ว่ามีชาวต่างชาติหันมาศึกษาพระพุทธศาสนากันมากขึ้น จนเกิดมีพระที่เป็นชาวต่างชาติ หรือเรียกกันง่ายๆว่าพระฝรั่ง ขึ้นมาหลายรูป ทั้งพรรษามาก พรรษาน้อย แล้วแต่ระยะเวลาที่เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัย ซึ่งหนึ่งในพระฝรั่งที่เราเคารพนับถือนั้นคือ “พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร” เป็นพระฝรั่งผู้แตกฉานให้พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ข่าวพระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร

โดย “พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร” ได้เคยยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต่อกระทรวงมหาดไทยมาแล้วก่อนหน้านี้ จนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ ด้วยเหตุผลที่ว่า ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ กับเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมาก่อน ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนา

ในวันนี้จึงขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับ “พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร” กันให้มากขึ้น

พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร มีนามเดิมว่า ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน เกิดที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2501 ตอนยังเล็กมีสุขภาพไม่ดี มีอาการหอบหืด ต้องหยุดโรงเรียนบ่อย จึงใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเอง ท่านสนใจว่าอะไรคือสิ่งสูงสุดที่เราจะได้จากการเป็นมนุษย์ อะไรคือความจริงสากลที่ไม่ขึ้นอยู่กับสมมุติของแต่ละสังคม ทำไมคนเราอยากจะอยู่อย่างเป็นมิตรแต่กลับรบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยไป

เมื่อไปโรงเรียน เป็นนักเรียนที่ช่างคิด ช่างค้นคว้า และมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมจนโยมบิดามีความหวังให้เข้าสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ

เมื่อศึกษาอยู่ได้อ่านหนังสือมากมายหลากหลาย จนกระทั่งพบคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ว่าเป็น “สัจธรรมความจริง ” ที่กำลังแสวงหาอยู่ จึงสนใจการฝึกจิต และศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่น

ท่านทำงานเก็บเงินระหว่างที่กำลังเรียนและออกเดินทางหาประสบการณ์ในประเทศต่างๆ ตั้งแต่อายุ 17 ปี ใช้เวลา 2 ปี จนแน่ใจว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นหนทางที่ต้องการ แทนการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มปฏิบัติกับ ท่านพระอาจารย์สุเมโธ (พระราชสุเมธาจารย์ ในปัจจุบัน และ เป็นพระชาวต่างชาติรูปแรก ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา) ที่ประเทศอังกฤษ เป็น “ปะขาว” ถือศีล 10 เป็นเวลา 1 พรรษา และได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกับ หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร) ที่วัดหนองป่าพง จังหวัด อุบลราชธานี

ต่อมาไม่นาน พระฌอนได้ขึ้นเป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ โดยมีท่านพระอาจารย์ปสันโน เป็นเจ้าอาวาส และได้ขึ้นเป็น เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ แทนท่านพระอาจารย์ปสันโน ซึ่งได้รับนิมนต์ไปตั้งวัดสาขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ปัจจุบัน “พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร” พำนักอยู่ที่ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา โดยลูกศิษย์และประชาชนทั่วไปมักจะเรียกท่านว่า พระฝรั่ง หรือ พระอาจารย์ฝรั่ง ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็น “พระราชพัชรมานิต” ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร” เป็นพระผู้มีพลังศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมาก จนได้ชื่อว่าเป็นพระฝรั่งที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้สละสลวย และเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก โดยสมณศักดิ์ของท่านในปัจจุบันคือ พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระราชพัชรมานิต พิสิฐธรรมคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แม้ว่าท่านจะเป็นชาวต่างชาติแต่เรื่องภาษาไม่ใช่อุปสรรค เพราะท่านเชื่อว่าภาษาพื้นฐาน คือบาลีสันสกฤต ซึ่งทั้งคนไทยและต่างชาติก็ต้องเริ่มมาเรียนรู้เหมือนกัน ภาษามีความยากพอกัน แต่คนไทยอาจจะง่ายกว่าที่ศัพท์ไทยมีบาลีสันสกฤต ท่านจึงต้องพยายามและขยันมากหน่อย แต่ก็ไม่นาน โดยท่านใช้วิธีการท่องตัวอักษรจนกระทั่งอ่านได้ จากนั้นก็ฝึกฝนอยู่คนเดียว ค่อยๆ อ่าน ดูศัพท์ในดิกชันนารี ไม่ได้เรียนทฤษฎีอะไรมากมายแต่เน้นการฝึกปฏิบัติไปด้วย มีการพิสูจน์ไปด้วย ได้ปรึกษาหารือกับครูบาอาจารย์ ได้อ่านได้ฟัง พูดคุยกับพระด้วยกัน จนกลายมาเป็น พระอาจารย์ฝรั่งที่มีศิษยานุศิษย์เคารพนับถือมากมายจนถึงทุกวันนี้

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account