Home อสังหาริมทรัพย์ เรื่องน่ารู้! มาทำความรู้จักโฉนดที่ดินแต่ละประเภทกัน
อสังหาริมทรัพย์ความรู้รอบตัวบ้านและสวน

เรื่องน่ารู้! มาทำความรู้จักโฉนดที่ดินแต่ละประเภทกัน

ในปัจจุบัน การครอบครองหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมูลค่าที่ดินยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โฉนดที่ดินเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยในการครอบครอง
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้น การเข้าใจถึงความสำคัญ ตลอดจนรู้วิธีการจัดการอย่างถูกต้อง จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากที่ดินและยังเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประเภทของเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน

โฉนดที่ดิน

เป็นเอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดิน ได้รับการยืนยันโดยรัฐบาล มีการทำเขตแดนและใช้วิธีการสำรวจโดยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถใช้เป็นหลักประกันได้

น.ส. 3

เป็นเอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดินแต่ยังไม่ได้ทำเขตแดนอย่างชัดเจนเหมือนโฉนด อย่างไรก็ตาม สามารถยกระดับเป็นโฉนดที่ดินได้ หากทำการสำรวจเขตแดนและเป็นไปตามข้อกำหนด

น.ส. 3 ก

คล้ายกับ น.ส. 3 แต่มีการสำรวจเขตแดนอย่างเป็นทางการมากขึ้น และยืนยันโดยรัฐบาลว่าเขตแดนนั้นเป็นไปตามความจริง

น.ส. 4

เป็นเอกสารที่แสดงถึงสิทธิในการครอบครองแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันเขตแดนจากรัฐบาล เป็นระดับต่ำสุดของเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน มักจะต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสิทธิ์

สัญญาเช่าที่ดิน

เป็นเอกสารที่ยืนยันการเช่าที่ดินระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า หากเป็นการเช่าระยะยาว ควรมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน

การจัดการกับโฉนดที่ดิน

  • ควรเก็บโฉนดในที่ที่ปลอดภัย เช่น ตู้เซฟหรือธนาคาร เนื่องจากหากสูญหายอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการแสดงสิทธิ และต้องผ่านกระบวนการยุ่งยากในการขอเอกสารใหม่
  • ในกรณีที่ต้องการขายหรือโอนที่ดิน ควรดำเนินการที่สำนักงานที่ดินและปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลที่อยู่ในโฉนดควรตรวจสอบให้ถูกต้อง และอัปเดตข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
  • หากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลต่อขอบเขตหรือสถานะของที่ดิน ควรทำการแจ้งให้สำนักงานที่ดินทราบ
  • ปัจจุบันมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรตรวจสอบและชำระภาษีให้ตรงตามกำหนด

ข้อควรระวังในการทำธุรกรรม

เนื่องจากมีการปลอมแปลงเอกสารหรือการฉ้อโกงในเรื่องของที่ดิน เมื่อต้องทำธุรกรรม จึงควรตรวจสอบเอกสารให้ละเอียด ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลที่ดินกับสำนักงานที่ดิน

ท้ายที่สุด

โฉนดที่ดินเป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นหลักฐานยืนยันสิทธิในทรัพย์สิน ช่วยให้ผู้ถือโฉนดสามารถวางแผนใช้ประโยชน์จากที่ดินของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเนื่องด้วยโฉนดที่ดินมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและพื้นที่
ซึ่งจะช่วยป้องกันการละเมิดเขตแดนหรือการบุกรุกจากบุคคลภายนอก การจัดการและรักษาโฉนดด้วยความระมัดระวังจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน

หมวดหมู่