OTPC_Logo bar01 bar02 bar03 bar04 bar05 bar06 MOE_Logo MICT_LOGO
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย เกี่ยวกับ OTPC ระบบเครื่อง OTPC ระบบฐานข้อมูล การใช้งาน ถามตอบ งานวิจัย แบ่งปัน ติดต่อเรา
About OTPC
OTPC


เกี่ยวกับโครงการ OTPC


ระบบ Learning System (LSystem)
นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ
นายวิรัตน์ พึ่งสาระ
ตรวจสอบคุณภาพด้านเทคนิคของระบบ

ทีมงานคณะผู้จัดทำและพัฒนา
นางโสรัฐฎา ภุมวิภาชน์
นายพิพัฒน์ วัฒนศาสตร์
นายประธาน บุญเรือง


LSystem
 
  
เกี่ยวกับโครงการ OTPC | โครงสร้างด้านระบบเครือข่าย | ระบบฐานข้อมูล | ขั้นตอนการใช้งาน | ถาม - ตอบ | งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | แบ่งปัน | ติดต่อเรา

Copyright 2012 By OTPC Project (One Tablet Per Child) TOT Call Center 1111 Ext.8